LOGO SOFTGASA digit

a3ERP_suite

A suite a3ERP é a solución de xestión empresarial, adaptable, potente e de uso intuitivo, que lle permitirá controlar e analizar a información dos diferentes circuítos administrativos e produtivos da empresa nun ámbito de traballo único.

Como fabricantes, os nosos produtos foron deseñados para responder ás necesidades da pequena e mediana empresa, polo que poderá crecer ao ritmo que o faga o seu negocio, evolucionando en funcionalidades e postos de traballo:

 • a3ERP_Base

  Para autónomos e microempresas

  A ferramenta ideal para a xestión dun negocio de autónomos, profesionais liberais ou microempresas que só precisan dun posto de traballo.

  A solución a3ERP base resolve dunha forma áxil, sinxela e segura a facturación, a xestión de almacén e a contabilidade da empresa.

  Vantaxes:

  • Funcional
  • Integral (Contabilidad+Facturación)
  • Doado de implantar
  • Compatible con outras aplicacións
  • Flexible
  • Doado de usar
  • a3ERP base Facturación
  • a3ERP base TPV + Facturación
 • a3ERP_Profesional

  Para pequenas empresas

  O ERP ideal para empresas ata 4 postos de traballo, para controlar e mellorar todos os procesos de negocio dende unha perspectiva global de todos os departamentos: Finanzas, Compras, Vendas, Loxística e CRM.

  Vantaxes:

  • Doado de implantar
  • Uso intuitivo
  • Flexible
  • Multiempresa, multiusuario e multiidioma
  • Deseño personalizado de pantallas
  • Deseño de informes e documentos
  • Xestión de alarmas e avisos
  • Enlaces con outras solucions
 • a3ERP_Plus

  Para pEmeS

  a3ERP plus é a solución ideal para pemes que precisan dun software de xestión empresarial completo, sen límite de usuarios, potente, rápido de implantar e con extensas funcionalidades.

  a3ERP plus controla a xestión de todas as áreas da empresa: Dirección, CRM, Compras, Loxística, Produción e Financeira para optimizar recursos, simplificar procesos e axudar na toma de decisións do seu negocio.

  Incorpora o módulo de Negocio Intelligence con cubos multidimensionais (a3ERP BI) que analiza a información crítica da empresa en tempo real e dende diversos vectores para axudarlle na toma de decisións.

  Vantaxes:

  • Doado de implantar
  • Xetion integral da información da empresa
  • Adáptase a calquera tipo de negocio
  • Uso intuitivo
  • Crece ao ritmo da empresa
  • Seguro e fiable
  • Reduce custos de formación

  Funcionalidades:

  • Multiempresa, multiusuario, multidivisa y multiidioma
  • Deseño personalizado de pantallas
  • Deseño de informes e documentos
  • Xestión de alarmas e avisos
  • Cubos multidimensionales (a3ERP bi)
  • Factura electrónica
  • Enlaces con outras solucions...
 • a3ERP_Premium

  Para grandes empresas

  a3ERP premium é o ERP ideal para as medianas e grandes empresas que abrangue todos os circuítos de front office e back office, para unha xestión integral da empresa.

  • Xestión de Compras
  • CRM
  • Xestión de Vendas
  • Contabilidade
  • Finanzas
  • Producción
  • Activos Fixos
  • Xestión de Carteira
  • Stock y Xestión de Almacén
  • BI. Intelixencia de Negocio
  • Enlace dinámico con Excel